Hotel NOSPA keskkonnapoliitika põhimõtted!

Et hoida oma saare sajandeid hoitud elukeskkonda ja jagada selle ilu ka külalistega, oleme seadnud eesmärgiks liikuda rohelisema elu suunas ja koos oma töötajate, koostööpartnerite ning külastajatega pöörata tavalisest rohkem tähelepanu keskkonnasõbralikkusele, et kindlustada puhtam tulevik ka järeltulevatele põlvedele.

Selle saavutamiseks:

  • oleme vähendanud suurel määral paberi kasutamist
  • kasutame otstarbekalt vett, soojus- ja elektrienergiat
  • sorteerime jäätmeid ja pakendeid vastavalt nõuetele
  • tarvitame loodussõbralikke puhastusvahendeid
  • oleme keelustanud hotellis suitsetamise
  • väärtustame aktiivset puhkust värskes õhus, reklaamides sotsiaalmeedias erinevaid vabaaja veetmise kohti ja võimalusi Saaremaal

Oleme tänulikud, kui meie külalised annavad panuse:

  • kustutades toast lahkudes tuled
  • kasutades vett säästlikult! Hammaste pesuks sulge kraan
  • jättes vannitoa põrandale vaid vahetamist vajavad rätikud
  • sorteerides prügi vastavalt korraldustele

Täname, et aitate meil kindlustada puhtama tuleviku!